თანამშრომლები

თანამშრომლები

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებლის პედაგოგთა გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი სპეციალისტებით. მრავალ მათგანს გავილი აქვს პედაგოგთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა, არიან სახელმძღვანელოების და სასწავლო პროგრამის ავტორები, ასოცირებული პროფესორები, მოწვეული ლექტორები და სხვა. თითოეულ პედაგოგს აქვს სკოლაში სწავლების, მოსწავლესთან ურთიერთობის მრავალწლიანი გამოცდილება და სტაჟი.